کتابچه نقش تزئینات خطی در تحقق حس وحدت در معماری مساجد

کتابچه نقش تزئینات خطی در تحقق حس وحدت در معماری مساجد

در معماری مساجد ایرانی تزیینات همیشه نقش اساسی در برقراری حس وحدت داشته‌اند و در دوره اسلامی با توجه به منع شرعی صورتگری، هنرمندان مسلمان زیباترین نقوش انتزاعی ایران جهت تزئین بناهای مذهبی پدید آورده اند.از طرفی به دلیل اهمیت پیام الهی قرآن برای مسلمین عنصر خط عربی وارد تمام شئون زندگی مسلمین از جمله تزیینات معماری شد …

کتابچه نقش تزئینات خطی در تحقق حس وحدت در معماری مساجد

طراحان و خوشنویسان ایرانی با تمرین و ممارست ، خط عربی را با اصول والای زیبایی شناسی آمیختن و به آن تعالی بخشیدند. این تزیینات در ابتدا فقط چیدمان آجر ها و با خطوط کوفی بنایی صورت می‌گرفت. خطوط با استفاده از آیات الهی در پی ایجاد وحدت می باشند وحدت یک اصل منبعث از توحید یعنی اصل الاصول تمام ادیان الهی است زیرا باطن و معنای تمام معتقدان عبادت و احکام اسلامی چیزی جز کلمه توحید لا اله الا الله نیست …

مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل مولفه های موثر در شکل گیری وحدت با نگرش بر تزیینات خطی در بنای مسجد جامع اصفهان در دوران اسلامی پرداخته است بدین منظور فضاهای اصلی مسجد مورد بررسی قرار گرفته و معانی و مفاهیم وحدت بخش و عوامل ایجادکننده وحدت در این فضاها بیان شده است

رمز فایل : www.dgknowledge.ir
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0