پاورپوینت تحلیل و بررسی چند مدرسه

پاورپوینت تحلیل و بررسی چند مدرسه

پاورپوینت تحلیل و بررسی چند مدرسه

کاربران عزیز در این پروژه پاورپوینت قصد داریم چند مدرسه مختلف و برجسته دنیا
رو از نظر طرح معماری تحلیل و بررسی کنیم .

پروژه پاورپوینت تحلیل مدرسه طرح معماری

ما در این پروژه مدارسه متوسطه در کاستلو دمپوریس و مدرسه آتریوم در وین و مدرسه ولتا در بازل رو مورد بررسی قرار دادیم

رمز فایل : www.dgknowledge.ir

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0