تحقیق درباره آشنایی با شغل پرستاری

تحقیق درباره آشنایی با شغل پرستاری

تحقیق درباره آشنایی با شغل پرستاری

اهمیت پرستاری بحدی است که می توان گفت مکمل شغل پزشکی است و حتی در بعضی از موارد حاد بالاتر از پزشکی است و جهت مفید و مؤثر واقع شدن خدمات پزشکی در هر جامعه ای وجود پرستار لازم است . در این شغل خصوصیات جسمانی خاصی لازم نیست ولی پرستار باید از سلامت جسمانی و مقاومت در برابر خستگی ( بی خوابی ) برخوردار باشد و هماهنگی بین چشم و دست و سرعت استفاده از اعضای بدن به ویژه دستها مورد نیاز است .

مراقبت از بیمار و کوشش جهت بهبودی او و آموزشهای بیمار در جهت مراقبتهای لازم بعدی . مسئولیتهای شغلی بر حسب پست محوله قابل تغییر است . مثلاً مسئول بخش علاوه بر وظایف مذکور کارهایی مثل : ویزیت با پزشک ، تنظیم برنامه ماهانه جهت پرسنل ، درخواست وسایل لازم برای بخش و رفع کمبودهای آن ، دستورات دارویی در کلیه شیفتها ، نظارت بر نحوه توزیع غذا و رعایت برنامه رژیم غذایی مناسب برای بیماران و … را  بر عهده دارد

 

سرفصل ها تحقیق درباره آشنایی با شغل پرستاری :

 1. عنوان شغل
 2. تعریف شغل
 3. رسته ( گروه ) شغلی
 4. شرح وظایف و مسئولیتهای اصلی شغل
 5. اهمیت و ضرورت شغل
 6. مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل
 7. مهارتها ، تجارب و دوره های آموزشی ویژه برای احراز شغل
 8. شرایط محیط کار
 9. وسایل و ابزار لازم برای انجام سغل
 10. خصوصیات جسمانی و تواناییهای بدنی لازم برای انجام شغل
 11. معلولیتهای بی اثر در انجام شغل
 12. خصوصیات روانی و توانمندیهای ذهنی لازم برای انجام شغل
 13. رغبتهای مورد نیاز برای انجام شغل
 14. ویژگیهای شخصیتی(عاطفی،اجتماعی ورفتاری ) لازم برای انجام شغل
 15. محلهای اشتغال و استخدام
 16. جنبه های مالی و حقوقی
 17. شرایط ارتقا
 18. نحوه استخدام و ورود به شغل
 19. ارتباطهای شغلی
 20. مطلوبیتها و محدودیتهای شغل پرستاری
 21. اتحادیه ، انجمن و تشکیلات حرفه ای وابسته به شغل
 22. آینده شغل
 23. مراحل و جریان یک روز عادی برای شغل
 24. محل و راهای کسب اطلاعات بیشتر درباره شغل
 25. توصیه و پیشنهاد لازم برای داوطلبان ورود به این شغل

 

توجه : رمز دانلود و رمز فایل فشرده در فاکتور خرید شما ذکر شده و از طریق پروفایل شما در سایت نیز قابل دسترسی میباشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0