تحقیق درباره افات مهم گندم و کنترل و مدیریت آنها در ایران

"<yoastmark

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور
در سال ۱۳۸۰ به ترتیب ۲۷/۲ و ۵۱/۳ میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی
و دیم به ترتیب ۳ و  ۷/۰ تن در هکتار بوده است.

نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین ۶۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته است. در
صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح ۸/۴ و ۱۶/۱ تن در
هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت …

 

تحقیق درباره افات مهم گندم و کنترل و مدیریت آنها در ایران

در اکوسیستم های زراعی کشور که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهنده یک اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از ۷۰ گونه حشره گیاه خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند.
این حشرات گیاه خوار، خود مورد تغذیه حشره خواران (حشرات انگل، انگل های بالقوه و شکارگران) که مصرف کنندگان ثانویه هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژه آفت به گونه هایی که زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و کاهش تنوع زیستی در اکوسیستم های زراعی را به همراه خواهد داشت.

در تحقیق درباره افات مهم گندم و کنترل و مدیریت آنها در ایران تلاش شده موضوع آفات گندم و راهکارهای مقابله با آن با توجه به امکانات موجود در کشور از همه جوانب مورد بررسی قرار بگیرد ، این تحقیق میتواند زمینه ساز خودکفایی در تولید کندم و جو در کشور باشد

فهرست مطالب :

مقـدمـه
آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
راست بالان زیان آور گندم
سن های زیان آور گندم
جوربالان زیان آور گندم
بال ریشک داران زیان آور گندم
سخت بالپوشان زیان آور گندم
بال پولک داران زیان آور گندم
دو بالان زیان آور گندم
بال غشائیان زیان آور گندم
کنه های زیان آور گندم
مدیریت تلفیقی آفات گندم
منابع

 

توجه : رمز دانلود و رمز فایل فشرده در فاکتور خرید شما ذکر شده و از طریق پروفایل شما در سایت نیز قابل دسترسی میباشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0