دانلود تحقیق درباره تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۳۹۷

دانلود تحقیق درباره تعداد نوزادان متولد شده در سال 1397

دانلود تحقیق درباره تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۳۹۷

در تحقیق بررسی تعداد نوزادنی است که در ماه های مختلفی از سال ۱۳۹۷ متولد شده اند هدف این است که در کدام ماه از سال گذشته بیشترین تعداد نوزاد متولد شده است . این تحقیق ابتدا به صورت حضوری و رو در رو با پرسیدن سوال و جمع آوری داده ها از سازمان ثبت و احوال انجام گردید و با استفاده از داده های ارائه شده این موضوع را تجربه و تحلیل و ارزیابی شده است . برای انجام این ارزیابی از جدول و نمودارهای محاسبات آماری و… کمک گرفته شده است تا نتیجه مورد نظر دقیق محاسبه شود …

 

 

دانلود تحقیق درباره تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۳۹۷

فهرست موضوعات :

مقدمه
جمع آوری داده ها
نوع متغییر تصادفی ، جدول ( ۱ ) تعداد نوزادان متولد شده در سال ۱۳۹۷
دسته بندی و جدول فراوانی
نمودار میله ای کیفی و گسسته
نمودار مستطیلی کلی و پیوسته
نمودار چند بر فراوانی کمی و پیوسته
نمودار دایره ای کیفی و گسسته
نمودار ساقه و برگ کم و گسسته
شاخص های مرکزی ، نمودار جعبه ای
نمودار جعبه ای
میانگین ، میانگین وزن دار
روش سریع برای محاسبه میانگین
شاخص های پراکندگی
شاخص های پراکندگی
ارزیابی مشکلات ، نتایج
ضمیمه ی ( ۱ ) پرسش نامه

 

 

توجه : رمز دانلود و رمز فایل فشرده در فاکتور خرید شما ذکر شده و از طریق پروفایل شما در سایت نیز قابل دسترسی میباشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0