پاورپوینت دیاگرام فضاهای ارتباطی مدرسه و دانشگاه

پاورپوینت دیاگرام فضاهای ارتباطی مدرسه و دانشگاه

پاورپوینت دیاگرام فضاهای ارتباطی مدرسه و دانشگاه

همیشه قدم اول در طراحی فضاهای آموزشی ،شناخت وتجزیه وتحلیل اجزای تشکیل دهنده هر فضا و
نیاز خاص هر رشته وتعداد افراد استفاده کننده از فضا ساختمان می باشد. که در این مورد باید با توجه
به تعداد دانش آموزان و دانشجویان و فضاهای مورد نیاز آنها اقدام به طراحی فضای مدر نظر کرد …

 

پاورپوینت دیاگرام فضاهای ارتباطی مدرسه و دانشگاه

پاورپوینت پیش روی شما عزیزان دیاگرام فضاهای ارتباطی و لیست ریز فضاها و همچنین برنامه فیزیکی یک دانشگاه و مدرسه می باشد که ما سعی کردیم که در ابتدا با تقسیم بندی فضاهای مختلف و با توجه به کارایی ها و کاربردهای آن و سپس تفکیک هر کدام به بخش‌های مختلف نوع عملکردهای آن را نیز به طور کامل مشخص کنیم. همچنین ارتباطات هر فضا با بخش های دیگر را نیز به صورت نمودار و خطوط ارتباطی مشخص کردیم تا ارتباط فضاها با یکدیگر برای شما عزیزان ملموس تر باشد …

 

لیست ریز فضاها و برنامه فیزیکی دانشگاه

یکی از موارد بسیار مهم در مورد این پاورپوینت آموزش نحوه انجام محاسبات و فرمول های مورد نیاز جهت محاسبه میزان فضای مورد نیاز هر فضای آموزشی می باشد و همچنین در ادامه با مشخص کردن تعداد و مساحت مورد نیاز هر بخش از دانشگاه و مدرسه با توجه با آخرین تغییرات روز دیدی کلی نسبت به طراحی و ساخت یک دانشگاه یا مدرسه را به شما عزیزان ارائه دهیم …

 

فهرست موضوعی :

 • دیاگرام فضای کلی دانشکده
 • دیاگرام های ارتباطی فعالیتهای آموزشی
 • دیاگرام ارتباطی فضاهای آموزشی دانشکده
 • دیاگرام فضاهای ارتباطی گروه
 • دیاگرام ارتباطی اساتید با دانشکده
 • دیاگرام ارتباطی فضای کتابخانه
 • دیاگرام های ارتباطی فضاهای اداری
 • دیاگرام ارتباطی فضاهای اداری
 • دیاگرام ارتباطی بخش ریاست دانشکده
 • دیاگرام بخش آموزشی
 • دیاگرام فضای آمفی تئاتر
 • برنامه فیزیکی
 • فرمو محاسبه فضاها
 • تعداد و مساحت های مورد نیاز کلاس وآتلیه
 • تعداد و مساحت های مورد نیازفضاهای آموزشی(کادر آموزشی)
 • تعداد ومساحت های مورد نیاز فضاهای(اداری)
 • تعداد ومساحت های مورد نیاز فضاهای رفاهی و خدماتی
 • تعداد ومساحت مورد فضاهای کمک آموزشی(ریزفضاهای کتابخانه)
 • تعداد ومساحت مورد فضاهای کمک آموزشی(ریزفضاهای مرکز کامپیوتر)
 • تعداد ومساحت مورد فضاهای کمک آموزشی(ریزفضاهای آمفی تئاتر)
 • تعداد ومساحت مورد فضاهای کمک آموزشی(ریزفضاهای آتلیه عکاسی)
 • برنامه ریزی فضایی کارگاه سفالگری
 • برنامه ریزی فضایی کارگاه ماکت سازی

 

 

توجه : رمز دانلود و رمز فایل فشرده در فاکتور خرید شما ذکر شده
و از طریق پروفایل شما در سایت نیز قابل دسترسی میباشد
همچنین تمام مشخصات را برای شما ایمیل میکنیم

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0