بخش رایگان

در این بخش تمامی محصولات رایگان سایت دانش دیجیتال را میتوانید مشاهده کنید و همچنین میتوانید در بخش دیدگاه های هر محصولی درخواست رایگان کردن آن محصولات را بدهید تا در صورت رسیدن به حدنصاب آن محصول تا مدتی مشخص رایگان شود
در حال حاضر تعداد درخواست مورد نیاز 100 درخواست میباشد

0