بخش مامایی

مامایی یا قابلگی از «علوم پزشکی و بهداشت» است و به بارداری و زایمان می‌پردازد.

0