بخش میکروبیولوژی

میکروب‌شناسی یا ریززیست‌شناسی یا میکروبیولوژی (به انگلیسی: Microbiology، مایکروبایالوجی) دانشی است که درباره‌ی شکل، ترکیب، ویژگی‌ها و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل پروکاریوتها (باکتری‌ها)، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوئرها می‌باشد. پروکاریوتها ریزسازواره‌هایی هستند که دی‌ان‌ای آن‌ها بطور فیزیکی از سیتوپلاسم جدا نشده‌است.

0