/ بایگانی‌های فیزیک نجومی | فروشگاه فایل دانش دیجیتال

بخش فیزیک نجومی

فیزیک ستارگان شاخه‌ای از ستاره‌شناسی است که اصول فیزیک و شیمی را به کار می‌برد «برای تعیین ماهیت بدن آسمانی، به جای موقعیت و حرکت آن‌ها در فضا». در میان اشیاء مورد مطالعه، خورشید، ستاره‌های دیگر، کهکشان‌ها، سیارات فراخورشیدی، میان ستاره‌ای و پس زمینه مایکروویو کیهانی است. انتشار آن‌ها در تمام قسمت‌های طیف الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته و خواص بررسی شده شامل نوردهی، تراکم، درجه حرارت و ترکیب شیمیایی است. از آنجایی که اخترفیزیک موضوع بسیار وسیع است، اخترفیزیکدانها معمولاً از بسیاری از رشته‌های فیزیک، از جمله مکانیک، الکترومغناطیس، مکانیک آماری، ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی، نسبیت، فیزیک هسته ای و ذرات و فیزیک اتمی و مولکولی استفاده می‌کنند.

0