بخش تکنولوژی معماری

فناوری معماری یا فناوری ساختمان، استفاده از فناوری در طراحی ساختمان‌ها است. این جزء ای از معماری و مهندسی ساختمان است و گاهی اوقات به عنوان یک انتظام متمایز یا زیرمجموعه دیده می‌شود. مواد و فناوری‌های جدید باعث به وجود آمدن چالش‌های طراحی جدید و روش‌های ساخت و ساز در طول تکامل ساختمان شدند، به ویژه از زمان ظهور صنعتی شدن در قرن نوزدهم. تکنولوژی معماری با عناصر مختلف یک ساختمان و تعاملات آن در ارتباط است و با پیشرفت علم ساختمان همکاری نزدیکی دارد.

فناوری معماری می‌تواند به عنوان «طراحی فنی و خبرگی بکار رفته در استفاده و ادغام فناوری‌های ساخت و ساز در روند طراحی ساختمان» خلاصه شود. یا به عنوان «توانایی تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی عوامل طراحی ساختمان به منظور تولید راه حل‌های کارآمد و مؤثر طراحی فنی با رعایت ضوابط اجرا، تولید و تهیه»

0