بخش مهندسی بهره‌برداری

مهندسی بهره‌برداری شاخه‌ای از مهندسی نفت است که به بررسی تولید از مخازن نفت و گاز، همچنین مشکلات مرتبط با آن می‌پردازد.

0