فایل صوتی چند نکته طلایی برای استفاده بهتر از کارت ویزیت

فایل صوتی چند نکته طلایی برای استفاده بهتر از کارت ویزیت

فایل صوتی پیشرو کاری از رامین فریور از مدیران آی تی میباشد که درباره طراحی و ساختار
یک کارت ویزیت ایستاندارد ارائه شده .

فایل صوتی چند نکته طلایی برای استفاده بهتر از کارت ویزیت


مباحث مطرح شده :

ایجاد وجه تمایز

جملات توصیفی

بیزینس های بزرگ

مجری ایده

هدف و محاطب

دانلود فایل صوتی