بازدید: 373 بازدید
کتاب آیا زندگی یک قدم زندن اتفاقی است
کتاب آیا زندگی یک قدم زندن اتفاقی است

آیا زندگی فقط یک قدم زدن اتفاقیست بدون برنامه است ؟
برخی از تحلیلگران درباره برخی فروشگاههای این طوری فکر می کنند که شاید این پیش داوری
به خاطر افراط در زندگیشان باشد، چه کسی می داند. دیگران و خودمان در بین آنها می گوییم که
زندگی از یک نظام طبیعی پیروی می کند و قابل پیش بینی است اگرچه تاریخ دقیقاً در یک مکان یا
زمان تکرار نمی‌شود. زمان حال اغلب در هماهنگی با حوادث گذشته است …

شما چه فکر می کنید اگر برای یافتن راهی بهتر و مستقیم به سوی خدا اشتیاق زیادی دارید
به خواندن این کتاب ادامه دهید، حقیقتی که در جستجویش هستید. در دستان شما باشد …

کتاب آیا زندگی یک قدم زندن اتفاقی است

من در اداره پست بودم که پدری با دختر کوچکش وارد شد. کودک در حالی که کلیدی را محکم در دست گرفته بود شروع به دویدن در سالن انتظار کرد وقتی برای بررسی صندوق پستی ام رفتم دختر کوچولو دنبالم آمد و همان طور که کلید را وارد قفل و آن را باز می کردم با نگاهی مصمم مرا می نگریست.

به نظر می آمد که شیفته این فرآیند شده، معلوم بود که کلیدش را در چند صندوق و بدون هیچ موفقیتی امتحان کرده ایستاد و همین طور که صندوق پستی ام را دوباره قفل می‌کردم نگاه کرد در همین موقع کار پدرش تمام شد و آماده رفتن شد
دختر کوچکش را بغل کرد و به سمت در رفت و سپس به عقب برگشت و گفت: وقتی به این سن هستی و کلیدی داری تمام دنیا یک قفل است .

درباره این جمله فکر کردم، سعی کردم تا پیام معنوی آن را بیاموزم، آن پیام این است که کل دنیا یک فرصت بزرگ است، معمایی برای یک بچه است، چیزی است که با یک کلید باز می‌شود تا کشف کند که چه چیزی در آنجاست .

آیا شما چنین کلیدی دارید ؟ چگونه کار میکند ؟

 

⇓  جهت دانلود اینجا کلیک کنید – ( لینک کمکی )

رمز فایل : www.dgknowledge.ir