بازدید: 304 بازدید
تحقیق درباره صنعت توریسم و گردشگری
تحقیق درباره صنعت توریسم و گردشگری

صنعت جهانگردی غول عظیمی است که روز به روز بزرگ و بزرگتر می شود. شرکت ها و
سازمان های گسترده و بی شماری با هزاران هزار پرسنل متخصص دست در کار این صنعت
دارند و هر روز چرخه های تازه ای بر ساز و کار بنیادین این صنعت افزوده می شود.

 

تحقیق درباره صنعت توریسم و گردشگری

تحقیق پیشروی شما عزیزان درباره صنعت توریسم و گردشگری می‌باشد که در ابتدا با معرفی یک تاریخچه از این صنعت و نحوه انجام آن در گذشته و همکنون ،و همچنین معرفی تکنولوژی ها و روش های مختلف ایجاد صنایع گردشگری در نقاط مختلف همراه با ذکر مثال هایی در نقاط مختلف جهان قصد داریم این صنعت را به شما عزیزان بیشتر معرفی کنیم. ضمنا در این تحقیق سعی شده تا با معرفی الگوهایی از سراسر دنیا و همینطور معرفی استانداردهای گردشگری در سرتاسر دنیا زمینه‌ای را فراهم کنیم تا عزیزانی که مایل هستند در این حیطه اقدام به فعالیت کنند اطلاعات کامل و دقیقی نسبت به این نوع از صنعت و تجارت پیدا کند .نکته بسیار مهم در مورد این تحقیق اینکه در این تحقیق مواردی که مورد نیاز یک شمص برای آگاهی از صنعت توریسم میباشد به طور کامل گنجانده شده است …

.

راه اندازی کسب و کار گردشگری و توریسم

حفاظت از تنوع زیستی نه تنها به معنای حفاظت از تنوع گونه ای بلکه حفاظت از اکوسیستم های حساس و با ارزش محسوب می شود . ارزش مصرفی تنوع زیستی بصورت مستقیم از طریق توریسم انگیزه مهمی را برای حفاظت از تنوع زیستی بخصوص در کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است .

با این حال ، تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه توریسم در طبیعت یا به اصطلاح اکوتوریسم نشان
داده است نشان داده است که در صورت نادیده گرفتن برخی جوانب اکولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی –
فرهنگی ، اینگونه فعالیتها در نهایت مخرب بوده و پروژه های مربوطه با شکست مواجه شده اند. از سوی
، بازبینی پروژه های موفق اکوتوریسم  در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که سه عامل در موفقیت
و پایداری اکوتوریسم  یا بطور کلی توریسم در طبیعت وجود دارد که در ادامه معرفی خواهند شد …

.

 

رمز فایل : www.dgknowledge.ir