بازدید: 812 بازدید
برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی منزل مسکونی
برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی منزل مسکونی

برای طراحی یک منزل باید یک سناریو تشکیل داد تا ببینیم که ساختمانی که مد نظر صاحب
خانه باشد. دراین سناریو به جز فضاهای نیاز اولیه ساختمان، چیزهایی دیگر نوشته شده آن
است. صاحب ملک خواستار است که آن را به صورت ۲ طبقه بسازد که طبقه ی اول که انباری
وپارکینگ و طبقه ی دوم به صورت ساده طراحی شود. این طبقه کلا برای یک خانواده ۵ نفره
در نظر میگیریم که دارای سه پسر هستند

 

برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی منزل مسکونی

جدول پیش روی شما عزیزان برنامه فیزیکی و ریز فضاهای طراحی یک منزل مسکونی می باشد که در ادامه آن با توجه به شرایط و سناریوهای موجود اقدام به طراحی این ساختمان با توجه به نیازهای آن می کنیم. نکته بسیار مهمی که درباره این پروژه باید به آن توجه داشت این است که در این طراحی نیاز به یک سناریو میباشد که با توجه به آن طراحی ها را انجام دهیم. در ادامه می توانید نیازهای این خانواده را با توجه به سناریو ارائه شده مشاهده کنید …

نوع فضا مساحت تعداد فضا ها مشخصات فضا
ملک ۴۰۰ متر مربع ۱ به صورت مسکونی
خواب والدین ۲۵ متر مربع ۱ بانورگیر وحمام وتوالت دسترسی داشته باشد
خواب فرزندان ۲۰ متر مربع ۳ بانورگیر وحمام وتوالت دسترسی داشته باشد
مکانی برای وضو ونماز ۲×۲متر مربع ۱ قابلیت آب وجانماز وقران باشد
آشپز خانه ۲۵ متر مربع ۱ با پارکینگ ومیزغذاخوری ونشیمن دسترسی داشته باشد
رخت کن ۲×۳متر مربع ۱ با حمام ونشیمن وپذیرایی  رابط باشد
فضای استراحت ۱۲مترمربع ۱ سوکت باشد
اتاق مطالعه ۳×۳مترمربع ۱ با نورگیروگل خانه واتاق خواب فرزندان رابط  باشد
اتاق موسیقی ۳×۳مترمربع ۱
حمام ۳×۳مترمربع ۲ خواب ها ورخت کن رابط باشد
توالت ۳×۳مترمربع ۲ خواب ها ودستشویی رابط باشد
میزغذا خوری ۳×۳مترمربع ۱ باآشپزخانه وپذیرایی ونشیمن رابط باشد
مکانی برای خیاطی ۱۵ مترمربع ۱
اتاق نشیمن ۲۵ مترمربع ۱ باخوابها واتاق مطالعه میزغذاخوری رابط باشد
اتاق پذیرایی ۳۰ مترمربع ۱ بانشیمن ومیز غذاخوری  رابط باشد
گل خانه ۲×۳مترمربع ۱ با میز مطالعه ومیزغذاخوری رابط باشد
انباری ۶×۶مترمربع ۱ باحیاط رابط باشد
پارکینگ ۷۰مترمربع ۱ قابل دید آشپزخانه باشد

سناریو طراحی یک منزل مسکونی

 1. اول جایی برای خواب افراد خانواده که خواستا۴ اتاق خواب درکل می باشند وخواستار مبلمان در اتاق ها و  تمام فضاها هستند و افراد خانواده صبح که از خواب بیدار می شوند
 2. مکانی برای نماز خواندن می خواهند و فضایی برای درست کردن صبحانه و صرف آن می خواهند
 3. جایی برای آویزان کردن رخت و لباسها وپوشیدن آن دراتاق های خواب خواستارهستند
 4. پدر بعد از آماده شدن،خود را برای رفتن به کار آماده می کند. کار پدر عمده فروش  خشکبار است وخواستار انباری و پارکینگ در زیرطبقه است. پدر از ساعت ۷ تا۱۲ وعصر از ساعت ۵ تا۸ سر کار است و برای استراحت در خانه احتیاج به مکانی آرامش بخش دارد
 5. دو پسر خانواده دانشجو هستند و مکانی برای مطالعه احتیاج دارند و یک دیگراز پسران خانواده به کار موسیقی علاقه دارد و محلی برای موسیقی زدن احتیاج دارند. خواستار حمام و دستشویی در فضای خانه با قانون معماری می باشد
 6. مادر خانواده از صبح تا ظهر مشغول به کارهای منزل است تا ظهر که نهار بخورند۰ مادر  علا قه به خیاطی دارد و فضایی برای خیاطی کردن احتیاج دارد
 7. ظهر که پدر از سر کار به منزل می آید۰برای نهار خوردن احتیاج به مکانی برای غذا درست کردن وصرف آن احتیاج دارند
 8. صاحب خانه می خواهد طوری ملک طراحی شود که طبقه ی اول به صورت پارکینگ و انباری باشد و طبقه ی دوم به صورت یک تیکه طراحی شود
 9. خواستار اتاق نشیمن و پذیرایی تا ظرفیت ۲۵ نفر باشد و در ورودی خانه طوری طراحی  شود که برای عوض کردن دمپایی و لوازم بهداشتی داشته باشد
 10. وضو خانه و نماز خانه در منزل باشد و گل خانه در منزل طراحی شود چون پدر خانواده به گل وگیاه علاقه دارد
 11. پارکینگ خانه قابلیت گرفتن ۵ ماشین باشد
 12. انباری در منزل قابلیت گرفتن ۱۰۰ تا ۲۰۰ کارتن باشد

 

جهت دانلود فایل برنامه فیزیکی و سناریو اینجا کلیک کنید

رمز فایل : www.dgknowledge.ir