بازدید: 304 بازدید
کتاب نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی
کتاب نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی

در جهان پیشرفته امروز تنوع و کیفیت ارائه خدمات سلامت و همچنین ابزارها و فناوری
مرتبط با آن هر لحظه در حال گسترش و بهبود است ولی این نکته مانع از آن نشده که
حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و ثروتمند و مدعی در تمام این عرصه ها نیز
نگرانی از نحوه ارائه خدمات امنیت به ایمنی بیمار و همراهان او و هزینه‌های سلامت
عوارض و اتفاقات ناخواسته و سایر موارد و همه و همه دغدغه‌های جدی نظام‌های
سلامت در سراسر جهان نباشد …

 

کتاب نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی

کتاب پیش روی شما عزیزان نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی می باشد که زیر نظر دکتر سید حسن امامی رضوی و دکتر محمدرضا محقق و به سرپرستی دکتر حسن گرانی و دکتر سید محمد صادق مهدوی در مورد تالیف و ترجمه آن و ویراستار قرار گرفته است در این کتاب با بیان استانداردهای مورد نیاز جهت اعتبار بخشی و افزایش رفاه امنیت آسایش و آرامش بیمار و همچنین فراهم آوردن سایر نیازهای بیماران و همراهان آنها با استفاده از به روزترین تجهیزات و امکانات روز دنیا مورد تألیف قرار گرفته که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت سلامت مورد تایید و ارزشیابی نیز قرار گرفته است …

 

دانلود کتاب راهنمای استاندارد و اعتبار بخشی بیمارستان

سالهاست که در کشورهای سراسر دنیا مفهوم کیفیت را به سیستم های بهداشت و درمان خود وارد نموده اند زیرا امروز صرفاً فراهم نمودن و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مدنظر نیست بلکه دریافت کنندگان خدمات خواستار دریافت مراقبت‌های بهداشتی درمانی با کیفیت هستند و تحول تدوین استانداردها در کشورهای مختلف نشان می دهد که استانداردهای بیمارستانی از شکل ساختاری و دستوری به استانداردهای متکی بر ارتقاء مستمر کیفیت و مدیریت جامع کیفیت تغییر یافته اند به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا که سابقه چشمگیری در تدوین استانداردهای بیمارستانی دارد این تحول از استانداردهای حداقلی آغاز شد که از سوی کالج جراحان آمریکا اعلام شد و ساختار اصلی واحد درمانی را ترسیم می نمود و تا جایگزینی فلسفه ارتقای مستمر کیفیت به جای نگرش سنتی تضمین کیفیت ادامه یافت ..

 

 

کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
(دکتر سید حسن امامی و دکتر محمودرضا محقق و و دکتر سید سجاد رضوی) – ۱۳۸۹

استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان
(دکتر سید حسن امامی و دکتر محمودرضا محقق) – ۱۳۸۷

رمز فایل : www.dgknowledge.ir