تحقیق درباره بررسی پایداری در معماری بومی

تحقیق درباره بررسی پایداری در معماری بومی

تحقیق پیش روی شما عزیزان بررسی پایداری در معماری بومی در بخشی از شهر دزفول که توسط
مریم نیساری تبریزی کارشناس ارشد برنامه ریزی دانشگاه آزاد شهر ری صورت گرفته است …

 

تحقیق درباره بررسی پایداری در معماری بومی

معماری پایدار گونه ای از معماری است که طراحی و ساخت را بر اساس ملاحظات محیطی و با استفاده از مصالح بومی و محلی تعریف می نمایند. واژه پایداری برگرفته از مبحث توسعه پایدار می باشد. هدف این توسعه به این صورت است که استفاده از محیط زیست به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب به آن وارد آید تا علاوه بر برخورداری نسل حاضر نسل های آتی نیز بتوانیم از منابع تجدید ناپذیر استفاده کنند …

 

معماری پایدار دز دزفول

با توجه به این تعاریف معماری بومی در مناطق با آب و هوای مختلف به طور بسیار دقیق و هنرمندانه توانسته از محیط زیست بهره گیری از خشونت اقلیم، چه اقلیم سرد و چه در اقلیم گرم را برای ساکنان قابل تحمل سازد. با مطالعه معماری بومی در مناطق مختلف آب و هوایی انطباق شکل سکونت و نحوه زندگی افراد با سخت ترین وضعیت آب و هوایی مشاهده می گردد…

معماری بومی شهر دزفول را می‌توان نمونه‌ای برای معماری پایدار در نظر گرفت به طوری که در
شرایط آب و هوایی بسیار گرم با استفاده از با استفاده از مهارت های معماری محیط زندگی را
به محیطی با هوای مطبوع مبدل ساخته است

 

⇓ جهت دانلود این کتابچه اینجا کلیک کنید

رمز فایل : www.dgknowledge.ir