بازدید: 192 بازدید

"<yoastmark

کتابچه الگوی فضاهای نیمه باز خانه های بومی دزفول، بوشهر و بندر لنگه در ارتباط با مولفه های اقلیم
محلی نوشته شده توسط نیلوفر نیک قدم از دانشکده هنر و معماری آزاد اسلامی واحد تهران می باشد
که در سال ۱۳۹۳ به رشته تحریر در آمده است …

 

کتابچه الگوی فضاهای نیمه باز خانه های بومی دزفول

حاشیه جنوبی ایران دارای یکی از بحرانی ترین اقلیم‌های جهان بوده و لذا توجه به مولفه های اقلیمی در فرایند طراحی خانه ها در این منطقه ضروری است. فضاهای باز و نیمه باز از عوامل موثر در شکل دادن به الگوهای اقلیمی خانه های بومی و به کارگیری این الگوها در طراحی مسکن معاصر این اقلیم می‌تواند سبب ارتقاء سطح آسایش حرارتی شود.

این مقاله با تطابق ویژگی‌های فضاهای نیمه باز خانه های بومی در بندرلنگه، بوشهر و دزفول
با مشخصات اقلیمی محلی این مناطق زمان معرفی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در آنها
تناسب و تاثیرپذیری الگوها را از اقلیم میانه و محلی مورد بررسی قرار می‌دهد …

 

تحقیق درباره فضا سازی های معماری در خانه های دزفول

این مقاله دارای هدف کاربردی و راهبرد آن در مرحله تحلیل و استنتاج کیفی و از طریق نظریه داده بنیاد بوده و با روش تصویرسازی انجام می‌شود. گردآوری داده ها در دو بخش مطالعات مطالعه کتابخانه و تحلیل اسناد خانه های بومی انجام شده است. تطابق مشخصه های به دست آمده از کدگذاری نمونه ها و مولفه های اقلیم میانه و محلی مناطق مورد بررسی نشان می‌دهد که ویژگی ها و الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در خانه های مورد مطالعه در دزفول، بندرلنگه و بوشهر با مولفه های اقلیمی هر شهر منطبق بر اساس تفاوت در مولفه های اقلیمی در مقیاس میانه و محلی در الگوهای مورد بحث تفاوت های ایجاد شده است …

 

 جهت دانلود این کتابچه اینجا کلیک کنید

رمز فایل : www.dgknowledge.ir