پاورپوینت آموزش تجزیه تحلیل صورت مالی درباره معرفی و آموزش روش های تحلیل
صورت مالی شرکت ها می باشد . در این پاورپوینت با معرفی انواع صورت مالی و نحوه
عملکرد هر کدام، فرمول ها محاسبه صورت مالی آن نیز معرفی می شود …

 

پاورپوینت آموزش تجزیه تحلیل صورت مالی

در این پاورپوینت آموزش تجزیه تحلیل صورت مالی همراه با فرمول محاسبه و در کنار آن آموزش های مربوط به نحوه محاسبه هر نوع از صورت های مالی قرار داده شده است. عزیزان توجه داشته باشید که در این پاورپوینت تمرکز بر روی معرفی فرمول ها و نحوه عملکرد آنها متناسب با نوع صورت وضعیت مالی می باشد. در اینجا شما یاد میگیرید که در ابتدا نوع صروت مالی را تشخیص دهید و سپس با توجه به فرمول مورد نیاز وضعیت آن را تحلیل کنید …

 

فهرست موضوعی :

 • نسبت های مالی
  نسبت های نقدینگی
  نسبت های بدهی یا اهرمی
  نسبت های فعالیت یا کارایی
  نسبت های سودآوری و بازار
 • ادامه نسبت های فعالیت
 • دوره عملیات
 • ادامه نسبت های سودآوری

 


® جهت مراجعه به بخش مطالعات بورس اینجا کلیک کنید


جهت دانلود فابل پاورپوینت اینجا کلیک کنید

رمز فایل : www.dgknowledge.ir