آشنایی با مقدمات امور مالی شرکتی یکی از مواردی میباشد که میتواند آینده
یک شرکت را تضمین کند. مدیریت مالی عبارت است از مدیریت منابع و
مصارف سرمایه در جهت رسیدن به هدف مطلوب شرکت که شامل سه
بخش مصارف سرمایه، منابع سرمایه و هدف شرکت می شود…

 

آشنایی با مقدمات امور مالی شرکتی

مجموعه آموزش پیش روی شما عزیزان درباره آشنایی با مقدمات امور مالی شرکتی می باشد که در آن به کلیت مدیریت مالی و برنامه ریزی‌ های مربوط به تحلیل اهرم‌ های مدیریت کننده مالی و همچنین تمامی موارد مربوط به بودجه‌ بندی های سرمایه و تعیین هزینه ها و ساختارهای سرمایه ای تا تعیین ارزش یک شرکت را شامل میشود…

 

این مجموعه آموزشی شامل چهار فصل می شود که توسط شرکت کارگزاری بانک ملی ایران تهیه و طرح ریزی شده و شامل مواردی همچون برنامه ریزی سود و تجزیه تحلیل اهرم های مربوط به بودجه بندی سرمایه و همچنین مدیریت مالی و ساختار سرمایه می‌شود. همچنین مدیریت تامین مالی بلند مدت و کوتاه مدت جزو مواردی می باشد که باید به آن توجه بسیار داشته باشید…

 

 


جهت دانلود این کتاب اینجا لینک کنید – ( لینک کمکی )

رمز فایل : www.dgknowledge.ir