تحلیل معماری دو مدرسه خارجی در استرالیا و سنگاپور

تحلیل معماری دو مدرسه خارجی در استرالیا و سنگاپور

پاورپوینت پیش روی شما عزیزان تحلیل معماری دو مدرسه خارجی در استرالیا و سنگاپور میباشد که در آن مدرسه (دوره ی دوم) تینترن میدل استرالیا و مدرسه Nanyang سنگاپور را از نظر طراحی و معماری مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم…

 

تحلیل معماری دو مدرسه خارجی در استرالیا و سنگاپور

در این فایل 2 مدرسه که از نظر طراحی و شیوه اجرا متناسب با نوع نیاز استفاده کنندگان میباشد مورد بررسی و تحلیل و در نهایت باهم مقایسه میشوند. توجه به نوع طراحی های صورت گرفته در هر 2 طرح و همچنین ایده های اولیه که بر اساس آن طراحی صورت گرفته میتواند الگویی باشد جهت طراحی هرچه بهتر مدارس…

 

فهرست موضوعی:

  • معرفی
  • تصاویر
  • طرح اولیه
  • اسکیس
  • سایت پلان ها
  • طبقات
  • برش ها
  • نما ها

 


© صفحه مدرسه Nanyang در ویکی پدیا


عزیزان این پاورپوینت قابلیت تکامل یافتن را دارا میباشد و از شما عزیزان میخواهیم، در صورتی که توانایی تکامل بخشید به این فایل را دارید، نسخه نهایی را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان منتشر شود و در ازای هر بار فروش این فایل کسب درآمد کنید…