بازدید: 150 بازدید

"<yoastmark

پاورپوینت انگلیسی پیش روی شما عزیزان درباره آناتومی عضلات اسکلتی میباشد که در آن به تشریح بخش بخش این نوع عضلات و همچنین اینکه این عضلات در کدام قسمت بدن قرار دارند و دارای چه کارایی میباشند…

 

پاورپوینت انگلیسی درباره آناتومی عضلات اسکلتی

هزاران تار ماهیچه ای انقباض پذیر در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا تشکیل عضلات اسکلتی حرکات ارادی و آزاد خود را انجام دهند. این عضلات که توسط بافت همبند در کنار یکدیگر قرار گرفته اند حاوی ۷۰٪ آب،۲۰٪ پروتئین، ۵٪ کربوهیدرات، چربی‌ و نمک‌ هستند و در مجموع 2/3 وزن بدن انسان را تشکیل میدهند…

 

نحوه انقباض عضلات اسکلتی

اولین حرکت سیناپسی باعث ایجاد حرکت نورون ها میشود. دستگاه عصبی مرکزی جهت ایجاد انقباض و انبساط دستوری صادر میکند. نورون های متصل به انتهای عضلات اسکلتی پیام را به عضلات بدن انتقال داده و این عمل باعث آزاد شده استیل کولین از انتهای عصب های گیرنده نیکوتینی و ورود کلسیم به داخل سارکولما و در نهایت انقباض عضلانی میشود…

 

فهرست موضوعی:

 • Muscle Types
 • Gross Anatomy
 • Structure and Function
 • Muscle tendon junction
 • Muscles and contraction
 • Body movement from muscle lever systems
 • Pennation
 • Structural Hierarchy
 • Structural Hierarchy 2
 • Muscle Fiber
 • Myofibril / Sarcomere
 • Sarcomere filament interactions
 • Myofilament Structure
 • Molecular basis of muscle contraction
 • Sarcoplasmic reticulum
 • Cross-bridge cycle
 • Cells and formation of myofibers
 • Histology
 • Innervation
 • Contractions
 • Contraction cycle
 • Wave summation and tetanization
 • Duration of contraction
 • Effect of motor unit recruitment
 • Muscle contraction
 • Length-tension relationship (sarcomeres)
 • Isometric length-tension curve
 • Passive behavior of papillary muscle
 • Idealized force versus length
 • Force-length properties
 • Muscle force versus cross section
 • Force-length relation for muscle group
 • Anatomy of leg muscles
 • Muscle types
 • ATP Production Strategies
 • Fast twitch fibers
 • Muscle phenotype comparison
 • Muscle diseases and pathologies

 


© صفحه ماهیچه های اسکلتی در ویکی کتاب