کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی اثر عبدالمجید نقره کار

کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی اثر عبدالمجید نقره کار

کتاب پیش روی شما عزیزان با نام حکمت هنر و معماری اسلامی اثر عبدالمجید نقره کار میباشد که در آن به توضیح و تفسیر پنج مرحله اصلی در فرآیند خلق آثار هنر و معماری شامل وجود حقیقی هنرمند، عالم خیال، زمان و مکان، ایده و مفهوم، و از همه مهمتر تاثیر اثر خلق شده بر خود هنرمند پرداخته میشود…

 

کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی اثر عبدالمجید نقره کار

در کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی که اثری بسیار فاخر از استاد عبدالمجید نقره کار میباشد ایشان بر اساس تجربه و مطالعه به بیان مواردی میپردازند  که در صورت نبود این کتاب باید برای درک آنها سال های زیادی از عمر خود وقف کسب این تجربه ها کنید. درک اینکه هنر و معماری فقط خواندن چند کلاس درس و یا طراحی چند بنا زیبا نیست، بلکه اینکه یک هنرمند قبل از ساخت یک بنا در عالم خیال خود آن را متناسب با زمان و مکان مانند قطعات پازل به گونه ای در کنار هم قرار میدهد و یک مفهوم واحد را شکل میدهد تا حتی خود طراح را تحت تاثیر قرار دهد…

 

فرآیند بررسی تطبیقی از منظر اسلامی

عزیزان توجه داشته باشید که در این کتاب فرآیند بررسی تطبیقی را از منظر حکمت اسلامی مورد تحلیل، تفسیر و بررسی قرار میدهیم. این فرآیند یک موضوع میان دانشی از کلی ترین مباحث هستی شناسی و انسان شناسی تا جزئی ترین مباحت فرهنگی و مادی را شامل میشود. این نکته قابل ذکر است که با توجه به میان دانشی بودن این کتاب لازم است تا شما عزیزان در کنار مطالعه این کتاب جهت تکمیل اطلاعات خود سایر منابع و مستندات را نیز مطالعه کنید…

 

فهرست موضوعات اصلی:

 • مقدمه
 • پیش گفتار
 • واژه شناسی
 • بررسی تطبیقی از مفاهیم شناخت شناسی در معماری
 • دیدگاه های مکاتب زیبایی شناسی در هنر و معماری معاصر
 • هنر و زیبایی شناسی در مکاتب فلسفی جهان
 • زیبایی شناسی از منظر متفکرین و فلاسفه اسلامی
 • سرچشمه هنر
 • نقش و تاثیر هنر آرمان گرای قدسی
 • نگرش به طبیعت در نظریه های فلاسفه و حکمای غربی و اسلامی
 • معماری از مفهوم تا کالبد
 • نقش و تاثیر معبود شناسی در هنر و معماری
 • فضا و کالبد در معماری
 • اصول و ویژگی های معماری اسلامی
 • تاثیر آموزه های اسلامی بر معماری شهر سازی روزگار اسلامی
 • بحران هنر در معماری معاصر

 


© صفحه نویسند در ویکی کتاب