بازدید: 214 بازدید
کتاب نخستین درس احتمال اثر اس-راس
کتاب نخستین درس احتمال اثر اس-راس

نخستین درس احتمال اثر اس_راس که پیش روی شما عزیزان قرار داد توسط دکتر حسنعلی آذرنوش و دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا و دکتر علی مشکانی و دکتر حسینعلی نیرومند ترجمه شده مربوط به درس احتمال و از دروس دانشگاهی میباشد…

 

کتاب نخستین درس احتمال اثر اس_راس

پیدایش دانش احتمال به اوایل قرن هفدهم برمیگردد. با پژوهشهای علمی روی بازی های تصادفی و مسائل بخت و اقبال آغاز شده است و ریاضی دانان برجسته ای چون پاسکال و فرما آن را پایه‌ گذاری کردند. اهمیت علم احتمال در سال های اخیر یعنی از زمانی که مفهوم آن با دانش آمار توأم گردید و در زمینه های مختلف فنی به کار گرفته فزونی یافته است لذا تعلیم و ترجمه کتاب هایی در این زمینه بسیار ضروری به نظر میرسد…

 

اهمیت این کتاب

این کتاب برای درس احتمال و کاربرد آن در رشته آمار میتواند به عنوان یک کتاب درسی باشد و برای سایر رشته های مهندسی و فنی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز مرجع بسیار مفید خواهد بود ضمناً چون برای اول مسائل برنامه های کامپیوتری تهیه گردیده بر سایر کتاب‌ های مشابه قبلی ارجعیت دارد…

در ترجمه این کتاب تلاش شده تا حد امکان امانت در ترجمه و روانی متن حفظ شود و واژه های فارسی معادل متن اصلی از لغت نامه مرکز نشر دانشگاهی انتخاب شده است

 


© صفحه آمار و احتمالات در ویکی پدیا