بازدید: 268 بازدید
رمان عشق خون آشام اثر مهین مقدسی فر
رمان عشق خون آشام اثر مهین مقدسی فر

رمان عشق خون آشام اثر مهین مقدسی فر از مجموعه جلد اول لونا پییر میباشد. داستان این رمان فوق العاده درباره عشق شخصی به نام مدیس میباشد. این عشق چشمان او را بر روی حقایق بسته و باعث شده مدیس هر اتفاقی را از جنبه عشق نگاه کند.هوسی که مدیس در دل خود دارد آخر پای او را به ماجرای خون آشام ها باز میکند تا اینکه…

 

رمان عشق خون آشام اثر مهین مقدسی فر

ماشین پیکاپم را جلوی کلبه پارک کردم. باد می وزید و از درختان اطراف کلبه صدای زوزه شنیده میشد. به سمت کلبه رفتم، هوا گرگ و میش بود. به سمت پله های چوبی اش رفتم دستم را روی نرده گذاشتم، قسمتی از روی نرده بریده شده و دستم را که روی نرده گذاشتم تیزی آن انگشتم را برید. میتوانستم خیسی و گرمی خون را روی دستم حس کنم. به اندازه یک عدس روی انگشتان خون جمع شده بود انگشتان را در دهانم گذاشتم بوی بین فلزی و مثل میدادم. مزه شورش حالم را به هم زد آب دهانم را بیرون ریختم…

همان لحظه از میان درختان قسمت شرقی کلبه صدایی شنیدم. صدای بین صدای نفس نفس زدن و خس خس بود. از ترس در خود جمع شدن با سرعت به سمت کلبه رفتم خانم سامسون گفته بود کلید کلبه را زیر گلدان گل رین بو میگذارد…

 

دیگر کار از کار گذشته بود

داشتن با همدیگر صحبت می کردم. فکر میکنم منظورشون من بودم. “چه بویی میداد؟” موهایم را جلوی بینی‌ام گذاشتم، بوی شامپو میداد، خوش بو بودم. منظورشان از خونم چه بود؟ لیندی گفته بود شب گذشته کنار کلبه بوده!!! یعنی آن حیوانی که دیده بودم اون دختر باریک و شکستنی!!! منظورشان را نمیفهمیدم. دوباره چشم هایم را بستم تا بهتر بشنود. “من میخوام امتحان کنم” از شماها سنم بیشتر و قوی ترم. ناگهان صداها قطع شد. چشمهایم را باز کردم و ایستاده ترسیده بودم و میلرزیدم…

 

® جهت مشاهده سایر رمان های مهین مقدسی فر اینجا کلیک کنید


® جهت دسترسی به سایر رمان های رایگان اینجا کلیک کنید

دانلود رمان عشق خون آشام اثر مهین مقدسی فر