بازدید: 119 بازدید
کتاب هنر برای هنر اثر گئورگی پلخانوف
کتاب هنر برای هنر اثر گئورگی پلخانوف

کتاب هنر برای هنر اثر گئورگی پلخانوف با ترجمه سرکار خانم فرشته مولوی برای اولین بار در سال 1358 به چاپ رسید. در آن زمان کتاب های مربوط به هنر بسیار کمیاب بود. این کتاب در آن دوران به عنوان مرجعی برای شناخت هنر مورد استفاده قرار میگرفت. از جمله موارد بسیار قابل تامل میتوان به این نکته اشاره کرد که نویسنده معتقد است که هنر برای هنر زمانی پدید می آید که هنرمند با محیط اجتماعی خود ناهماهنگ گردد…

 

کتاب هنر برای هنر اثر گئورگی پلخانوف

نویسنده خود در جواب صحبتی که پیشتر بیان کرده میگوید که: برای توجیه چنین حکم و نتیجه ای، پوشکین را نمونه آوردن، کافی نیست. این گفته را رد یا انکار نخواهم کرد و این بار نمونه های دیگری از تاریخ ادبیات فرانسه خواهم آمد که از تاریخ ادبیات فرانسه خواهم آورد. یعنی از کشوری که گرایش‌ های روشنفکرانه اش دست کم تا نیم قرن اخیر در سراسر قاره اروپا گسترده ترین تاثیر را داشته است…

 

بخشی از متن کتاب:

گوتیه میگویند: در آن روزها در میان رمانتیسیسها رسم بر آن که تا حد امکان سیمای پریده رنگ داشته باشند. چهره با رنگ پریده متمایل به سبز و کم و بیش چون رنگ و روی یک مرده. چنین به انسان ظاهر ستم کشیده ای می داد و گواهی بود بر اینکه او غرق در درد، شور و هیجان و افسوس و پشیمانی است. وی همچنین میگویند که در گفتگوهای خصوصی میان و گوتیه از این ضعف شاعر بزرگ اظهار تاسف میکرم. زیرا که این ضعف را با بشریت و حتی با بورژوازی پیوند میداد…

 


© صفحه نویسنده در ویکی پدیا