بازدید: 196 بازدید
نمونه پایان نامه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی
نمونه پایان نامه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی

نمونه پایان نامه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتار (CBT) و افسردگی و اضطراب مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم در شهر اصفهان میباشد. این پایان نامه که در سال 1395 به تایید رسیده است با کسب اجازه از پدید آورنده برای اولین بار منتشر شده تا کمکی باشد برای سایر عزیزانی که با اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی در ارتباط با این موضوع مطالعه میکنند…

 

نمونه پایان نامه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر افسردگی و اضطراب مادران به کودکان اختلاف طیف اوتیسم در شهر اصفهان انجام شد. طرح این مطالعه نیمه آزمایشی با گروه گواه و با سه مرحله ارزیابی شامل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه است. نمونه گیری به شیوه در دسترس به تعداد ۳۰ نفر از بین مادران کودکان اختلال طیف اتیسم انجام شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ذهن آگاهی و شناختی-رفتاری و یک گروه گواه گمارده شدند…

 

اختلال اوتیسم چیست؟

اختلال طیف اوتیسم در گروه اختلالات عصبی رشدی گنجانده شده و در اوایل رشد آشکار میشود. این افراد در صورتی که تشخیص داده شود که کمبود مشخص ارتباط اجتماعی آنها با رفتارهای تکراری مفرد، تمایلات محدود و اصرار و یکنواختی همراه باشند. تا سال ۱۹۴۳ به طور رسمی شناخته شده نبود.

دکتر لئو کانر در بیمارستان جان هاپکینز از مریلند اولین ساختاری شرح داده شده اوتیسم کودکی را اعتبار بخشیده. او با مطالعه بر روی ۱۱ کودک که مهارت‌ های ضعیف اجتماعی، خود آزاری و الگوهای رفتاری تکراری و کلیشه ای نشان می دادند این پدیده را اوتیسم زودرس کودکی نامید…

 


© صفحه اوتیسم در ویکی پدیا

دانلود نمونه پایان نامه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی