بازدید: 130 بازدید
کتاب پزشک و روح اثر ویکتور فرانکل
کتاب پزشک و روح اثر ویکتور فرانکل

کتاب پزشک و روح اثر ویکتور فرانکل و با ترجمه فرخ سیف بهزاد که چاپ سوم آن که همکنون در مقابل شما عزیزان است در سال 1372 منتشر شد. ماهیت این کتاب درباره علم معنا درمانی ( لوگوتراپی ) میباشد و معنای عامیانه آن این است که در زندگی هر اتفاق رخ دهد یا مشکلی ایجاد شود دارای معنایی است که اگر بتوان معنی آن را تفسیر کرد میتوان به جواب و درمان آن دست یافت…

 

کتاب پزشک و روح اثر ویکتور فرانکل

در این کتاب نوسنده تلاش دارد که بدون دخالت در اعتقادات اشخاص موضوعی تحت عنوان لوگوتراپی ( معنا درمانی ) را معرفی کند. شاید بعضی اشخاص با این موضوع مخالف باشند که هر اتفاقی در زندگی دارای معنی میباشد، در مقابل اشخاصی هم هستند که اعتقاد راسخ دارند هر اتفاقی دارای معناست. در هر صورت جزو هر دسته ای که باشید باید این را بدانید که ماند در جهل و بی اطلاعی خودش به تنهایی یک جهنم است. این کتاب به تمامی کسانی که به روانشناسی و جذب علاقه دارند توصیه میشود…

 

بخشی از متن کتاب پزشک و روح

‏یکی از روانپزشکان صاحب نام گفته است که انسان کشورهای صنعتی، روانشناسی را جایگزین باورهای ایمانی و اعتقاد دینی خود کرده است. روانپزشک دیگر نیز با تایید، اظهار داشته است که این روزها بسیاری از بیماران برای آن شمار از پریشان خاطری های خود به پزشک روی می آورند که در واقع می بایست آن را نزد اهل معنا مطرح کند…

برای نمونه آنها می‌ خواهند به مفهوم زیست، دستیابند و به همین سبب نیز به بعضی اندیشمندان و روانپزشکان خرده گرفته‌ اند که دانش پزشکی را با مقوله فلسفه در آمیخته اند. در حالی که چنین نیست این بیماران هستند که با طرح پرسش های فلسفی خود روانپزشکان را به دستیابی به پاسخ های فلسفی وادار میکنند و این همان موضوعی است که پزشکان و به ویژه روانپزشکان ناگزیر به رویارویی با آن هستند…

 


© صفحه نویسنده در ویک پدیا

دانلود کتاب پزشک و روح اثر ویکتور فرانکل