بازدید: 82 بازدید
کتاب احکام و مسائل زکات فطر
کتاب احکام و مسائل زکات فطر

کتاب احکام و مسائل زکات فطر از سلسه کتب رمضانی میباشد که به توضیح مسائل تفصیلی صدقه فطر میپردازد و توسط ابوشاکر مسلم گردآوری شده است. در معنا، زکات فطر یا صدقه فطر هر دو یکی هستند…

 

کتاب احکام و مسائل زکات فطر

زکات و صدقه فطر در سال دوم هجری معین گردید و معنی آن این است که به سبب روزه، صدقه و زکاتی را پرداخت می کنیم و آن را در جهت ثواب برای محتاجین میدهیم. البته بعضی از اهل علم نیز چنین میگوید که صدقه فطر به خاطر تحفه و هدیه رمضان از طرف خداوند سبحان و تعالی میباشد. در این کتاب تمامی پرسش هایی که ممکن است شما عزیزان داشته باشید مطرح شده و به تمامی آنها پاسخ گفته شده است…

 

عزیزان همچنین میتوان کتاب “مسائل مهم شب قدر” را نیز از بخش دانلود دریافت کنید


© صفحه زکات در ویکی پدیا

© صفحه زکات فطره در ویکی پدیا