بازدید: 102 بازدید
جزوه نوروسایکولوژی مقطع دکترا
جزوه نوروسایکولوژی مقطع دکترا

جزوه نوروسایکولوژی مقطع دکترا که همکنون در مقابل شما عزیزان میباشد درباره دستگاه عصبی بدن انسان و نحوه عملکرد آن و همچنین شناخت بهتر این سیستم بسیار پیشرفته و پیچیده در بدن انسان است. عصب روان شناسی یا همان نوروسایکولوژی یکی از گرایش های اصلی رشته روانشناسی میباشد که به مطالعه ساختار و عملکرد مغر و در ایجاد ویزگی های روانشناختی در اشخاص میپردازد…

 

جزوه نوروسایکولوژی مقطع دکترا

موجودات زنده برای تداوم هر چه طولانی تر حیات خود باید در حالت نسبتاً ثابت و پایدار موسوم به هومیوستاسیس قرار داشته باشند. به عبارت دیگر ترکیب موجود زنده نباید دچار تغییرات شده و ناگهانی گردد. از جمله عواملی که میتواند سبب برهم زدن حالت ثابت و پایدار موجود زنده شود تغییرات دما، کاهش یا نبود مواد غذایی، وجود عوامل زاید و تغییر تراکم مواد شیمیایی محیط زندگی هستند. موجود زنده به طرق گوناگون سعی در مقابله با عوامل و حفظ هومیوستاسیس خود دارد…

 

دستکاه عصبی و غدد داخلی

بین دستگاه عصبی و دستگاه غده های درون نیز ارتباط تشریحی و عملکرد وجود دارد. فعالیت ها و اختلالات هر یک بر دیگری نیز اثر می گذارد. به عنوان مثال هیپوتالاموس به عنوان بخشی از دستگاه عصبی هورمون های اکسی توسین و ضد ادراری را نیز می سازد. برخی از ترکیبات شیمیایی مترشحه از سلول های عصبی که به نام انتقال دهنده های عصبی نیز شناخته میشوند و در انتقال جریان عصبی نقش دارند، فعالیت هورمونی نیز انجام میدهند. اپی نفرین و نوراپی نفرین از این نمونه هستند…

 


© صفحه نوروسایکولوژی در ویکی پدیا

دانلود جزوه نوروسایکولوژی مقطع دکترا