بازدید: 107 بازدید
کتاب درسنامه دستگاه اسکلتی نوشته زهره علیزاده
کتاب درسنامه دستگاه اسکلتی نوشته زهره علیزاده

کتاب درسنامه دستگاه اسکلتی نوشته زهره علیزاده میباشد که در آن با اجزای مختلف اسکلت بدن انسان آشنا می شویم. در این کتاب اسکلت بدن انسان که به دو صورت اسکلت محوری به اسکلت اندام می باشد به تفکیک معرفی و کارکرد آن بیان می شود و همچنین به صورت تصویری نمایش داده میشوند…

 

کتاب درسنامه دستگاه اسکلتی نوشته زهره علیزاده

استخوان بندی اسکلت بدن انسان شامل دو قسمت اسکلت محوری و اسکلت اندامی است. اسکلت محوری شامل ستون مهره‌ ای، جناغ، دنده ها و جمجمه است. اسکلت اندام ها نیز شامل اندام فوقانی و تحتانی است که به اسکلت محوری متصل می شود. اندام فوقانی را میتوان به صورت یک اهرم چند مفصلی در نظر گرفته…

مفصل شانه می تواند آزادانه بر روی تن حرکت کند در انتهای دیستال اندام فوقانی یک عضو مهم گیرنده یعنی درست قرار دارد و بخش اعظم اهمیت دست به دلیل عملکرد گاز انباری شست دست است که امکان گرفتن اشیا بین شست و انگشت سبابه را فراهم می کند…

 


© صفحه دستگاه اسکلتی در ویگی پدیا

دانلود کتاب درسنامه دستگاه اسکلتی نوشته زهره علیزاده