بازدید: 141 بازدید
تحقیق درباره رجعت از نظر عقل و نقل
تحقیق درباره رجعت از نظر عقل و نقل

تحقیق درباره رجعت از نظر عقل و نقل نگاهی دارد به یکی از اعتقادات مسلمانان مذهب شیعه که براساس آن اعتقاد دارند پس از ظهور حضرت حجت و پیش از قیامت رجعت اتفاق می‌ افتد و مردگان به دنیا زندگان بر میگردند. این نکته قابل ذکر است که از دیدگاه شیعیان این رویداد مستقل از موضوع قیامت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام می باشد، هر چند که گفته میشود بین هر سه موضوع پیوند زمانی برقرار است…

 

تحقیق درباره رجعت از نظر عقل و نقل

در این تحقیق که با تاکید بر اهمیت عقیده به رجعت نگاشته شده تلاش می شود با ارائه ادله عقلی و نقلی بر امکان و ضرورت رجعت مستندات ارائه شود که نشان دهد رجعت نه‌ تنها امتناع عقلی ندارند و مخالفت سنت حکیمانه خداوند در جهان آفرینش یا مخالفت کتاب و سنت پیامبر و ائمه اطهار نیست، بلکه ضرورت حتمی و عقلی است…

 


© صفحه رجعت در ویکی پدیا

دانلود تحقیق درباره رجعت از نظر عقل و نقل