کتاب آموزش حل مسائل ترمودینامیک با رویکرد مهندسی

کتاب آموزش حل مسائل ترمودینامیک با رویکرد مهندسی

کتاب آموزش حل مسائل ترمودینامیک با رویکرد مهندسی یکی از کتابهای تخصصی در زمینه حل مرحله به مرحله مسائل ترمودینامیک می باشد که همکنون در دانشگاه های آمریکا مخصوص اساتید جهت آموزش مسائل استفاده می شود و با نام Solutions Manual for Thermodynamics: An Engineering Approach شناخته می شود. توجه داشته باشید که این فایل تماما به زبان انگلیسی میباشد…

 

کتاب آموزش حل مسائل ترمودینامیک با رویکرد مهندسی

ترمودینامیک یکی از رشته های بسیار تخصصی میباشد که در این دوره به خصوص از تاریخ بسیار مورد استفاده قرار گرفته. کار ترمودینامیک این است که با استفاده از متغیرهایی همچون دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار چگونگی کارکرد مواد تحت تأثیر گرما و نسبت آنها با انرژی و کاری که ارائه میدهند را محاسبه و تعیین کند…

در این کتاب سعی شده که ابتدا فرمول ها مرحله به مرحله با توجه به کارکرد آنها و نحوه عملکرد هر فرمول آموزش داده شد و سپس در پایان با ارائه مسائل نحوه استفاده از فرمول ها آموزش داده می شود…

 


© صفحه ترمودینامیک در ویکی پدیا