بازدید: 19 بازدید
سخنرانی استاد مطهری درباره عرفان حافظ
سخنرانی استاد مطهری درباره عرفان حافظ

سخنرانی استاد مطهری درباره عرفان حافظ که هم کنون در مقابل شما عزیزان قرار دارد درباره دیوان حافظ میباشد که به عنوان یک دیوان عرفانی تلقی میشود. در این سخنرانی استاد مطهری با مطرح کردن دلایلی بیان میکند که حافظ یک عارف بوده و تجربیات عرفانی خود را در قالب شعر بیان کرده. ضمن اینکه همه مطلع بودند که حافظ خود به مباحث عرفانی تسلط و تبحر داشته است. ایشان بیان میکند که به طور کلی در زبان فارسی فقط 2 دیوان عرفانی وجود دارد. یکی مثنوی و دیگری دیوان حافظ…

 

سخنرانی استاد مطهری درباره عرفان حافظ

به اعتقاد استاد شهید مرتضی مطهری عرفان به طور کلی به 2 بخش تقسیم میشود: یکی عرفان نظری و دیگری عرفان عملی. همچنین تنها اشخاصی میتوانند به عنوان روانشناسی عرفانی دست پیدا کنند که به دنیای روح انسان شناخت کافی داشته باشد. حال باید در نظر گرفت که سوالی بسیار مهم وجود دارد. و این سوال: حافظ چه بخش از سیر و سلوک خود را در قالب شعر بیان کرده و چگونه این حالات را بیان کرده…

در این سخنرانی با سیر و سلوک و عرفان حافظ از زبان استاد شهید مرتضی مطهری بیشتر آشنا خواهیم شد…

 


© صفحه استاد شهید مرتضی مطهری در ویکی پدیا