بازدید: 29 بازدید
کتاب صوتی پیشدادیان اثر میترا مهرآبادی
کتاب صوتی پیشدادیان اثر میترا مهرآبادی

کتاب صوتی پیشدادیان اثر میترا مهرآبادی کتابی بازنویسی شده از شاهنامه میباشد که در آن زندگی و سرنوشت اولین سلسله پادشاهی در شاهنامه پرداخته میشود. پیشدادیان که به عنوان اولین سلسله پادشاهی قبل از کیانیان در شاهنامه شناخته میشوند، بنیان گزار بسیاری از اتفاقات خوب و بد در شاهنامه هستند. آنها اولین قانون گذاران بودند و اولین سلسله ای بودند که یاد گرفتند از پوست حیوانات برای خود لباس تهیه کنند. آنها اولین کسانی بودند که  آتش و آهن را کشف کردند…

 

کتاب صوتی پیشدادیان اثر میترا مهرآبادی

کتاب پیشدادیان نوشته میترا مهرآبادی اثری خیالی در شاهنامه فردوسی میباشد که توسط میترا مهرآبادی به زبان امروزی تبدیل شده و حتی برخی هماهنگی ها و تطبیق ها در آن صورت گرفته و باعث شده این اثر حسابی مورد توجه قرار بگیرد. در این کتاب افسانه ها و اسطوره هایی از چهار امپراطوری پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان بیان میشود که همگی آنها فارغ از فاصله زمانی به دلیل پیشوستگی ماجراها و اتفاقات با هم مرتبط هستند…

 

فهرست موضوعات کتاب پیشدادیان اثر میترا مهرآبادی

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • شناسنامه
 • اردشیر نیکوکار
 • شاپور پسر اردشیر
 • بهرام پسر شاپور
 • یزدگرد بزهکار
 • بهرام گور
 • یزدگرد پسر بهرام گور
 • هرمزد پسر یزدگرد
 • پیروز پسر یزدگرد
 • بلاش پسر پیروز
 • کواذ پسر پیروز
 • خسرو انوشیروان
 • هرمزد
 • خسرو پرویز
 • کواذ پسر پرویز
 • اردشیر پسر شیروی
 • فرآیین گراز
 • پوران دخت
  آزرم دخت
 • فرخ زاد
 • یزدگرد سوم

 


© صفحه پیشدادیان در ویکی پدیا