بازدید: 51 بازدید
کتاب صوتی پدربزرگ من بازرگان اثر نازنین بنی اسدی
کتاب صوتی پدربزرگ من بازرگان اثر نازنین بنی اسدی

کتاب صوتی پدربزرگ من بازرگان اثر نازنین بنی اسدی نوه مهندس مهدی بازرگان میباشد که در آن خاطراتی که از پدربزرگش برایش باقی مانده را به نگارش در آورده. این کتاب با سبکی داستانی، تاریخچه ای مفصل را بیان میکند که شاید کمتر کسی تا به امروز از آن مطلع بوده. این کتاب که به صورت یک مستند تاریخی، وقایع صورت گرفته از دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1320 را از دید مهدی بازرگان بیان میکند…

 

کتاب صوتی پدربزرگ من بازرگان اثر نازنین بنی اسدی

کتاب پدربزرگ من بازرگان نوشته نازنین بنی اسدی برای اولین بار در سال 1383 به چاپ رسید. این کتاب با روایتی است بر زندگی بازرگان. اینکه حضور او در عرصه های سیاسی و اقتصادی چه تاثیری بر زندگی و خانواده او گذاشته است. همچنین در کنار بیان زندگی نامه مهندس مهدی بازرگان اتفاقات تاریخی صورت گرفته که به صورت یک مستند تاریخی و ارتباط آنها با بازرگان نیز بیان میشوند. به نوعی میتوان گفت که این یک کتاب مصور از تاریخ ایران میباشد…

 


© صفحه مهندس مهدی بازرگان در ویکی پدیا

دانلود کتاب صوتی پدربزرگ من بازرگان اثر نازنین بنی اسدی