بازدید: 40 بازدید
کتاب صوتی سلامان و ابسال اثر جامی
کتاب صوتی سلامان و ابسال اثر جامی

کتاب صوتی سلامان و ابسال اثر جامی میباشد و یک قصه رمزی و تمثیلی است که ریشه یونانی دارد. این قصه در حدود قرن ۳ و ۴ ه ق برای نخستین بار به وسیله ” حنین ابن اسحاق ” حکیم، طبیب و مترجم، از یونانی به عربی ترجمه شد. قصه سلامان و ابسال به دلیل اینکه توأمان مضمونی عاشقانه، رمزی، تمثیلی و عرفانی و فلسفی دارد در طول تاریخ توجه بسیاری از بزرگان ادب و اندیشمند ایران را به خود جلب کرده است. آنقدر که ابن سینا خواجه نصیرالدین طوسی و جامی از جمله کسانی بودند که این قصه را نقل کردند و بر آن شرح و تاویل آورده اند…

 

کتاب صوتی سلامان و ابسال اثر جامی

کتاب سلامان و ابسال نوشته عبدالرحمن جامی میباشد. ابوعلی سینا حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی نخستین ایرانی است که این داستان را در کتاب اشارات خود نقل کرده است و برای آن تفسیر های رمزی و عارفانه نوشته است. پس از آن نیز ابن سینا ابن طفیل در سده ششم این قصه را بازنویسی کرد.

در ادامه امام فخر رازی قصه سلامان و ابسال را در حد لغز و چیستان نزول داد. اما خواجه نصیرالدین طوسی در سده هفتم نه‌ تنها به امام فخر رازی جواب داد، بلکه دو روایت موجود از قصه سلامان و ابسال را نقل و بر هر دو تفسیری مفصل نوشته و داستان را تا حد یک قصه عارفانه، فلسفی و تمثیلی ارتقا داد.

در نهایت عبدالرحمان جامی در صده نهم برای نخستین بار این قصه را به نظم درآورد و مثنوی سلامان و ابسال را بر اساس حکایات حنین ابن اسحاق سرود…

 

فهرست بخش های سلامان و ابسال

  • بخش 1 : در ستایش خداوند
  • بخش 2 : در سبب نظم کتاب
  • بخش ۳ : چون رسیدم شب بدین جا زین خطاب
  • بخش ۴ : داستان سلامان و ابسال
  • بخش ۵ : ظاهر شدن آرزوی فرزند بر شاه
  • بخش 6 : تدبیر کردن حکیم در ولادت فرزند پس از نکوهش شهوت و زن
  • بخش ۷ : صفت چوگان باختن سلامان
  • بخش ۸ : در صفت کماندار و تیراندازی وی
  • بخش ۹ : ظاهر شدن عشق ابسال بر سلامان

 


© صفحه معرفی کتاب در ویکی پدیا

دانلود کتاب صوتی سلامان و ابسال اثر جامی