کتاب متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری
29 بهمن 1400

کتاب متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری

کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی اثر عبدالمجید نقره کار
29 دی 1400

کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی اثر عبدالمجید نقره کار

پاورپوینت نمونه موردی طرح 4 معماری
2 بهمن 1400

پاورپوینت نمونه موردی طرح 4 معماری

پاورپوینت درباره نگرش معناگرا در معماری
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره نگرش معناگرا در معماری

پاورپوینت معرفی و تحلیل میدان سرخ روسیه
2 بهمن 1400

پاورپوینت معرفی و تحلیل میدان سرخ روسیه

پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای فورت وورث
2 بهمن 1400

پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای فورت وورث

پاورپوینت درباره کاخ های نیاوران و گلستان
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره کاخ های نیاوران و گلستان

پاورپوینت درباره معماری پایدار
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره معماری پایدار

پاورپوینت درباره معماری تزئینی روم
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره معماری تزئینی روم

پاورپوینت آشنایی با معماری تزئینی دوره پهلوی
2 بهمن 1400

پاورپوینت آشنایی با معماری تزئینی دوره پهلوی

پاورپوینت فرم فضا نظم در معماری
2 بهمن 1400

پاورپوینت فرم فضا نظم در معماری

پاورپوینت انواع سازه در معماری اسلامی
2 بهمن 1400

پاورپوینت انواع سازه در معماری اسلامی

پاورپوینت درباره دیاگرام هتل
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره دیاگرام هتل

پاورپوینت تحلیل مجتمع های تجاری ایرانی و خارجی
2 بهمن 1400

پاورپوینت تحلیل مجتمع های تجاری ایرانی و خارجی

پاورپوینت تحلیل خانه دیاگون
2 بهمن 1400

پاورپوینت تحلیل خانه دیاگون

تحلیل معماری دو مدرسه خارجی در استرالیا و سنگاپور
2 بهمن 1400

تحلیل معماری دو مدرسه خارجی در استرالیا و سنگاپور

پاورپوینت آفرینش فرم در طراحی
2 بهمن 1400

پاورپوینت آفرینش فرم در طراحی

پاورپوینت درباره مقاومت مصالح
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره مقاومت مصالح

پاورپوینت درباره خانه ای پیش ساخته ISF
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره خانه های پیش ساخته LSF

نمونه پاورپوینت استاندارد دفاع رشته معماری و عمران
2 بهمن 1400

نمونه پاورپوینت استاندارد دفاع رشته معماری و عمران

کتابچه الگوی فضاهای نیمه باز خانه های بومی دزفول
3 بهمن 1400

کتابچه الگوی فضاهای نیمه باز خانه های بومی دزفول

تحقیق درباره بررسی پایداری در معماری بومی
3 بهمن 1400

تحقیق درباره بررسی پایداری در معماری بومی

کتابچه تاثیر اقلیم بر شکل تزئینات معماری
3 بهمن 1400

کتابچه تاثیر اقلیم بر شکل تزئینات معماری

کتابچه تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول
3 بهمن 1400

کتابچه تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول

کتابچه هویت فرهنگی و اثرات آن بر روش های بومی تهویه طبیعی
3 بهمن 1400

کتابچه هویت فرهنگی و اثرات آن بر روش های بومی تهویه طبیعی

کتاب شوادان معماری پایدار در شهر دزفول
3 بهمن 1400

کتاب شوادان معماری پایدار در شهر دزفول

جزوه استانداردها و ریز فضاهای بخش M.R.I
3 بهمن 1400

جزوه استانداردها و ریز فضاهای بخش M.R.I

پاورپوینت تحلیل چند بیمارستان روانی خارجی
3 بهمن 1400

پاورپوینت تحلیل چند بیمارستان روانی خارجی

برنامه فیزیکی و ریز فضاهای کتابخانه
3 بهمن 1400

برنامه فیزیکی و ریز فضاهای کتابخانه

ویژگی‌ معماری بومی مناطق گرم و خشک
3 بهمن 1400

ویژگی‌ معماری بومی مناطق گرم و خشک

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0