کتاب متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری
29 بهمن 1400

کتاب متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری

پاورپوینت نمونه موردی طرح 4 معماری
2 بهمن 1400

پاورپوینت نمونه موردی طرح 4 معماری

پاورپوینت درباره دیاگرام هتل
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره دیاگرام هتل

پاورپوینت درباره مقاومت مصالح
2 بهمن 1400

پاورپوینت درباره مقاومت مصالح

جزوه استانداردها و ریز فضاهای بخش M.R.I
3 بهمن 1400

جزوه استانداردها و ریز فضاهای بخش M.R.I

برنامه فیزیکی و ریز فضاهای کتابخانه
3 بهمن 1400

برنامه فیزیکی و ریز فضاهای کتابخانه

معرفی فضا های کتابخانه به تفکیک عملکرد
3 بهمن 1400

معرفی فضا های کتابخانه به تفکیک عملکرد

کتاب آموزش اسکیس و راندو - رابرت اس الیور
3 بهمن 1400

کتاب آموزش اسکیس و راندو – رابرت اس الیور

برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی منزل مسکونی
3 بهمن 1400

برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی منزل مسکونی

برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی بیمارستان
3 بهمن 1400

برنامه فیزیکی و ریزفضا های طراحی مدرسه

عوامل کالبدی موثر در تخریب و فرسایش بنا
3 بهمن 1400

عوامل کالبدی موثر در تخریب و فرسایش بنا

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0