شهر سوخته در حدود ۳۰ کیلو متری جنوب شهر محمد آباد از مرکز شهرستان هامون و در حاشیه جاده زابل به زاهدان در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد

12 بازدید