امروزه آنتی بیوتیک ها در 2 گروه اصلی:

  1. باکتریوسید (که باعث کشته شدن عامل بیماری میشوند)
  2. باکتریواستاتیک ( که باعث توقف عامل بیماری میشوند)
5 بازدید