بازدید: 28 بازدید

در کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست یاد میگیرید که چگونه راه های جدید برای حل مشکلات خود ابداع کنید. یاد میگیرید که چگونه سرمایه های بزرگ را به سمت خود جذب کنید. قرار ملاقات های مهم برگزار کنید. حرفه ای عمل کنید. یاد میگیرید دستیاران بزرگ را برای خود استخدام کنید. با خواندن این کتاب در خواهید یافت که اگر درست فکر کنید میتوانید هر قطعه از سنگ فرش خیابان را به طلا تبدیل کنید…