بازدید: 37 بازدید
 1. سنگ اگزالات کلسیم ( Calcium stones )
  (شایعترین نوع سنگ در بین آریایی ها میباشد)

 2. سنگ‌های اوراته ( Uric acid stones )
  ( شایعترین سنگ در بین اروپاییان است )
 3. سنگ‌های سیتسئینی
  ( در اثر اختلال ژنتیکی در باز جذب کلیوی اسید آمینه ی سیستئین رخ می دهد )
 4. سنگ‌ های گوشه‌ دار ( Struvit stone )
  ( این سنگ ها با عفونت های سیستم ادراری ارتباط دارند )