بازدید: 33 بازدید

برخی از گرانیت ها، دارای اورانیوم هستند، به همین دلیل نباید در نمای ساختمان و خصوصا کف و نمای داخلی ساختمان استفاده کرد، چون: تشعشعات حاصل از مواد پرتو زا خطرناک است و باعث آسیب به سلولهای بدن و بروز سرطان میشود.