بازدید: 40 بازدید

شاید به جرات بتوان گفت برای اولین بار ایرانی ها بودند که آجر را درست کرده و از آن در معماری استفاده کردند. نمونه بسیار قدیمی آن را میتوان در معبد چغازنبیل واقع در شوش دید که، شاید بتوان با آن قدمت معماری بشر سنجیده شود. و همچنین نشانه استعمال نخستین آجرها را در تپه سیلک کاشان، مناره ها و سد های باستانی و بازمانده ساختمان های کهن در مرو، خرابه قصر هاتره در ساحل دجله و ویرانه های معبد کنگاور، یادگار خسروپرویز در قصر شیرین و طاق بستان کرمانشاه مشاهده کرد.