بازدید: 16 بازدید

آرام آرام ذهن من متوجه شد که این اعداد و ارقام و رفتارهای بازار سهام در طول روزهای آینده می تواند نتایج بسیاری را به ثمر بنشانند و تنها کاری که باید بکنم دقت کردن به نحوه عملکرد آنهاست. اگر می توانستیم این اعداد و ارقام را پیش‌بینی کنیم، می‌توانستیم آینده یک سهام را نیز پیش‌بینی می‌کنیم و همین موضوع باعث شد که در کودکی با توجه کردن به اعداد و ارقام کوچک و اینکه این اعداد و ارقام در روزهای آینده تا چه میزان بزرگ می‌شوند درس‌های بسیار زیادی دریافت کنم که همین درس ها باعث شد که من در بزرگسالی وارد وال استریت یکی از بزرگترین و پر حرارت ترین بازار مالی دنیا شوم …