بازدید: 12 بازدید

همه مردم دنیا به خود هیپنوتیزم به اندازه برق و روشنایی احتیاج دارند. تا اختراع، اخراع نشده، اختراعی ظاهر نگشته و عملاً مردم آن اختراع را به کار نبرده اند. می دانند که به آن احتیاج دارند. خود هیپنوتیزم کلید مغز، احساسات، اراده و افکار است. خود هیپنوتیزم آرامش و راحتی، خونسردی و نشاط به شما می دهد. خود هیپنوتیزم هر فردی را قادر میسازد که (ادامه در سایت)