بازدید: 21 بازدید

بر اساس یافته‌ های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارتباط ما به صورت کلامی و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به صورت غیر کلامی، یعنی با استفاده از حالتهای سر و دست و چشم و پا و ابرو و غیر صورت می گیرد. از آنجایی که زبان کلامی تحت کنترل بخش هوشیاری مغز انسان قرار دارد ما میتوانیم آگاهانه کلماتی را بر زبان جاری کنیم که با احساسات و نیات واقعی ما همخوانی نداشته باشند و در نتیجه نیت واقعی خود را پنهان و آن را به گونه‌ ای دیگر جلوه دهیم…