بازدید: 23 بازدید

من بارها دیدم که برای درونگراها در آغاز هر مرحله ای شناسایی و بروز دادن استعدادهایشان چقدر مشکل است. اما زمانی که موفق به این کار میشوند چقدر احساس قدرت میکنند. بیش از ۱۰ سال است که افراد مختلف مانند وکلا، شرکت ها، دانشجویان دانشگاه، مدیران بانک‌ ها و زوج ها و… را برای داشتن مهارت مذاکره پرورش داده‌ ام. من اصل اولیه اینکه چگونه با اولین پیشنهاد افراد آماده مذاکره میشوند و وقتی فرد مقابل میگوید: یا قبول کن یا برو، چه کار ها را باید انجام دهند به آنها آموزش دادم…

اما همچنین به آنها کمک کردم تا شخصیت واقعی خودشان را بشناسند و بهترین راه استفاده از قابلیت‌ های خود را بیابند. به جرأت میتوانم بگویم که در حال بزرگترین حاضر تاجران و معامله گران دنیا افراد درون گرا هستند. زیرا آنها وقتی چیزی را یاد می گیرند دیگر هرگز فراموش نمیکند…